Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  standardBusinessDocument

Standard Business Document Header

Identifikator  
Term Standard Business Document Header
Definisjon Informasjon relatert til ruting og adressering av en melding. Forkortelse: SBDH. Avsender og mottaker definert i SBDH vil alltid reflektere de tekniske endepunktene i meldingsutvekslingen.
Kilde GS1

Schema

JSON schema for Standard Business Document Header

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
headerVersion 1..1 string “1.0”
sender 1..1 sbdh:Sender Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som initierer (er avsender) i meldingsprosessen. Alle kvitteringer skal addresseres til denne parten som mottaker
receiver 1..1 sbdh:Receiver Identifikator (organisasjonsnummer) til virksomheten som er sluttmottaker i meldingsprosessen. Ved initiell sending av melding vil dette alltid være en postboks eller utskriftsleverandør.
documentIdentification 1..1 sbdh:DocumentIdentification Unik identifikator for meldingen, generert av Avsender
businessScope 1..1 sbdh:BusinessScope Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen

Kommentar

Sender/Receiver indikerer retning på meldingsprosessen. For eksempel i FormidleDigitalPostForsendelse prosessen så vil Sender være Databehandler og Receiver være Postkasse.

Merk også at Sikker Digital Post sin bruk av SBDH er strengere enn den offisielle standarden (BusinessScope er obligatorisk i Sikker Digital Post). Konsekvesen er at man kan få en forretningsrelatert feilmelding selv om XML’en validerer mot xsd.

Eksempel: Digital melding fra Databehandler til Postkasseleverandør

** En melding fra Databehandler med orgnummer: 123456789 til Postkasseleverandør med orgnummer: 987654321

** Databehandler har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: “35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0”

** Databehandler har generert en unik BusinessScope.InstanceIdentifier for hele konversasjonen: “37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45”

*** Dette vil brukes for å knytte seinere meldinger i samme konversasjon sammen.

{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "sender": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:123456789"
        }
      }
    ],
    "receiver": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:987654321"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::digital##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0",
      "typeVersion": "1.0",
      "instanceIdentifier": "35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0",
      "type": "digital",
      "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [
        {
          "type": "ConversationId",
          "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
          "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
        }
      ]
    }
  }
}

Eksempel: Leveringskvittering fra Postkasseleverandør til Databehandler

**En melding fra Postkasseleverandør med orgnummer: 987654321 til Databehandler med orgnummer: 123456789

**Postkasseleverandør har generert en unik DocumentIdentification.InstanceIdentifier for denne meldingen: “12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e”

**Postkasseleverandør bruker den BusinessScope.InstanceIdentifier som Databehandler har generert.

{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "sender": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:987654321"
        }
      }
    ],
    "receiver": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:123456789"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::leveringskvittering##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:leveringskvittering::1.0",
      "typeVersion": "1.0",
      "instanceIdentifier": "12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e",
      "type": "digital",
      "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [
        {
          "type": "ConversationId",
          "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
          "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
        }
      ]
    }
  }
}