Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  oversikt

Skjema

Siden innholder JSON schema og XSD for DPI ved bruk av ny transportinfrastruktur

Forretningsmelding schema

Dokumentpakke(ASiC) xsd

Delte skjema

C2 -> C3 XSD

API C2