Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  dokumentpakke

Langtidslagring

Langtidslagring

Associated Signature Container (ASiC) er et pakkeformat som er designet for å ivareta integritet til innholdet over lang tid.
Dette medfører at man kan verifisere at filene kommer fra rett virksomhet, og om filene har blitt endret.

Postkasseleverandørene er forpliktet til å oppbevare innholdet i Dokumentpakken så lenge innbygger ønsker.

Det betyr at følgende langtidsoppbevares i forbindelse med en sending av digital post: