Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  forretningslag

Aktører og roller

Aktør

Tabellen under inneholder en oversikt over hovedaktørene i prosessen med å utveksle innbyggerpost som DPI-meldinger:

Aktør Beskrivelse
Offentlig virksomhet Offentlig virksomhet eller annen virksomhet som utfører en offentlig oppgave på vegne av en offentlig virksomhet
Tilbyder av aksesspunkttjenester Peppol-sertifisert Service Provider (offentlig eller privat) som tilbyr aksesspunkttjenester for sending via Peppol
Tilbyder av postkassetjeneste Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr postkassetjenester, enten direkte eller via underleverandører
Tilbyder av utskriftstjeneste Virksomhet (offentlig eller privat) som tilbyr utskriftstjeneste, enten direkte eller via underleverandører
Sentralforvalter Ansvarlig for forvaltning/kontroll av forholdet mellom offentlig virksomhet, mottaker og tilbydere av aksesspunkttjeneste/postkassetjeneste/utskriftstjeneste
Innbygger Mottaker av innbyggerpost

Begrepet Ansvarlig enhet har også blitt brukt:

- Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlig virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten, i de tilfeller der det ikke er mulig eller lite hensiktsmessig at interne enheten selv er identifisert som behandlingsansvarlig (ved å ha et eget sertifikat).
Ansvarlig enhet blir satt av Behandlingsansvarlig ved bruk av en identifikator. Dette gjøres som en del av klargjøring av innbyggerpost.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er NAV og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.

Roller

Rolle Beskrivelse
Avsender[1] Offentlig virksomhet som skal sende innbyggerpost
Behandlingsansvarlig[1] Offentlig virksomhet som produserer innbyggerpost som skal fomidles. Vil i de aller fleste tilfeller være synonymt med Avsender
Databehandler[1] Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle innbyggerpost fra Behandlingsansvarlig til avsenders Service Provider. Det kan være flere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle innbyggerpost.
Service Provider for avsender i hjørne1 Avsenders Peppol-sertifiserte avtalepart for mottak og formidling av innbyggerpost formidlet gjennom Peppol
Service Provider for tjenesteleverandør i hjørne4 Tjenesteleverandørs Peppol-sertifiserte avtalepart for mottak og formidling av innbyggerpost formidlet gjennom Peppol
Postkasse Tjenesteleverandør i hjørne4. Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post., eventuelt: Ansvarlig for print og forsendelse av papir post til mottaker
Utskriftstjeneste Tjenesteleverandør i hjørne4. Ansvarlig for utskrift på papir og forsendelse av innbyggerpost
Mottaker Innbyggeren som er mottaker av innbyggerpost
  1. Avsenderrollen kan være en sammensatt rolle bestående av Avsender, Behandlingsansvarlig og/eller en eller flere databehandlere. For å forenkle dokumentasjonen er denne kompleksiteten skjult bak rollen Avsender, med egne kommentarer i de tilfeller der flere aktører i rollen Avsender medfører utfordringer.