Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  standardBusinessDocument

Standard Business Document

Identifikator  
Term Standard Business Document
Definisjon Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon.
Forkortelse SBD
Kilde GS1

Standard Business Document (SBD)

Standard Business Document er en GS1 standard utviklet for å forenkle utveksling av dokumenter i en B2B kontekst.

For å senke risiko ved overngang har vi valt å beholde denne strukturen på forretningsmeldingen, men “oversatt” den om til JSON.

Standardkonvolutten inneholder informasjon for identifisering, adressering og ruting av forretningsmeldingen. SBD er obligatorisk i neste versjon av PEPPOL infrastrukturen for fakturaformidling.

I sikker digital post blir Standard Business Document brukt til å sende:

 • informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen
 • identifisering og knytningen mellom forretningsmeldingen
 • informasjon som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken

Klassediagram

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
standardBusinessDocumentHeader 1..1 sh:StandardBusinessDocument Informasjon for å formidle postforsendelsen
melding 1..1 Melding Forretningsmelding identifisert i documentIdentification

Eksempel

{
  "standardBusinessDocument": {
    "standardBusinessDocumentHeader": {
      "headerVersion": "1.0",
      "sender": [
        {
          "identifier": {
            "authority": "iso6523-actorid-upis",
            "value": "0192:<orgnr>"
          }
        }
      ],
      "receiver": [
        {
          "identifier": {
            "authority": "iso6523-actorid-upis",
            "value": "0192:<orgnr>"
          }
        }
      ],
      "documentIdentification": {
        "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::digital##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0",
        "typeVersion": "1.0",
        "instanceIdentifier": "ff88849c-e281-4809-8555-7cd54952b916",
        "type": "digital",
        "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
      },
      "businessScope": {
        "scope": [
          {
            "type": "ConversationId",
            "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
            "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
          }
        ]
      }
    },
    "digital": {
      "avsender": {
        "virksomhetsidentifikator": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:999888999"
        }
      },
      "mottaker": {
        "personidentifikator": {
          "authority": "iso3166-1-alfa2",
          "value": "NO:17050411111"
        },
        "postkasseadresse": "ola.nordmann#9YDT"
      },
      "dokumentpakkefingeravtrykk": {
        "digestMethod": "",
        "digestValue": "5f2652040b33bccfd8c5f06e2beffc1ab822830807e8d0f0b721503e60df0eb6"
      },
      "maskinportentoken": "aølkdsølkdsj==",
      "sikkerhetsnivaa": 3,
      "virkningsdato": "2021-01-01",
      "aapningskvittering": false,
      "ikkesensitivtittel": {
        "tittel": "ikkeSensitivTittel",
        "spraak": "NO"
      },
      "varsler": {
        "epostvarsel": {
          "epostadresse": "test@epost.no",
          "varslingstekst": "Dette er en varslingstekst",
          "spraak": "NO",
          "repetisjoner": [
            1,
            7
          ]
        },
        "smsvarsel": {
          "mobiltelefonnummer": "12345678",
          "varslingstekst": "Dette er en varslingstekst",
          "spraak": "NO",
          "repetisjoner": [
            1,
            7
          ]
        }
      }
    }
  }
}