Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  feilhandtering

Forretningsfeil

På denne siden listes vanlige forretningsfeil knyttet til sending av DPI-meldinger.

“Reason code: SBD:5023. Vedhæftning må kun optræde 1 gang”:

Feilmeldingen kommer fra e-Boks og sendes når navn på vedlegg i en melding ikke er unike. Avsendere som opplever dette må gi vedleggene unike navn og sende meldingen på nytt.