Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  oversikt

Oversikt

Digital Postkasse til Inbyggere er en felles løsning for offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til innbyggere. I oversikt-avsnittet finner du en beskrivelse av virksomhetsarkitekturen for løsningen.

Kort beskrivelse av de øvrige kapitlene i veiledningen:

Forretningslag Aktører, prosesser og overordnet meldingsstruktur/format
Dokumentpakke Oppbygging av selve dokumentpakken som skal til mottaker
Utvidelser Utvidelser som beriker dokumenter i innbyggers postkasse
Utskrift og forsendelse Mer om utskriftstjenesten knyttet til digital post
Forretningsmeldinger Oppbygging av forretningsinformasjonen for behandling av dokumentpakken
Standard Business Document Informasjon relatert til ruting og håndtering av forretningsmeldingen
Testing Hvordan teste
Feilhåndtering Generelt om feilhåndtering

(Eldre releaser av dokumentasjonen finnes på: https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/ )