Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  dokumentpakke

EHF

Identifikator ehf
Term EHF
Definisjon EHF faktura fil
Datatype fil

Dersom en melding er levert som ren EHF vil denne vises til posttmottaker uten bruk av nettlesertillegg.
EHF filen vil konverteres til en HTML visning i henhold til Difi sin mal for visning av EHF filer til innbyggere.

Postkasseleverandøren kan ha funksjonalitet for å maskinelt behandle EHF fakturaen for videresending direkte til nettbanken til innbygger.
En slik tjeneste vil da være priset. Se prisoversikt på http://samarbeid.difi.no

Forutsetning ved sending av EHF filer

 1. Det er kun støtte for å sende EHF faktura
  #* Sending av EHF kreditnota er ikke støttet i digital postkasse til innbyggere
 2. Mimetype for EHF faktura skal være: “application/ehf+xml”
 3. EHF filen skal alltid være hoveddokument
  #* EHF filen kan sendes som vedlegg, men da er det ikke garantert at dette vil kunne vises til innbyggere i annet enn XML format
 4. Det skal kun sendes en EHF fil i en forsendelse
 5. Postkasseleverandør vil kun validere EHF filen i henhold til XSD.
  #* Det er Avsender sitt ansvar at data i EHF filen er korrekt
 6. Det skal ikke være embedded vedlegg i EHF filen.
  #* Eventuelle vedlegg til EHF filen skal legges som ordinære vedlegg i dokumentpakken
  #* Difi kan ikke garantere for at embedded vedlegg i EHF faktura vil vises i postkassene.

Forutsetninger for maskinell behandling av EHF fakturaen i digipost:

 • Det må finnes exakt en PaymentMeans.
 • Det må finnes exakt en PaymentId inne i paymentMeans
 • Det må finnes en PaymentMeanDueDate
 • Det må finnes en PayeeFinancialAccount med ID och SchemeID
 • PayeeFinancialAccount SchemeID må være IBAN
 • Valutan må være NOK