Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  utvidelser

Utvidelser

Introduksjon

Postkasseleverandørene støtter ulike verdiøkende tjeneste utover det som er definert i Dokumentpakken. En utvidelse er knyttet til ett dokument og tilfører en beriket visning i innbyggers postkasse.

For å knytte en utvidelse til et dokument må det inkluderes en fil ihht. utvidelsens XML-schema (XSD) i dokumentpakken, og det aktuelle dokumentet refererer til «data-dokumentet» vha. <data>-elementet i manifestet.

Dersom innbyggers postkasseleverandør ikke støtter utvidelsen blir informasjonen forkastet av postkassen uten at hverken avsender eller innbygger får beskjed om dette.

Tabellen nedenfor viser alle tilgjengelige utvidelser og hvilke av postkasseleverandørene som støtter de ulike.

Utvidelser

Fil Mime-Type Digipost e-Boks
Lenke utenfor brev application/vnd.difi.dpi.lenke+xml Ja Ja
Bevis application/vnd.difi.dpi.bevis+xml Ja Ja
Arrangement application/vnd.difi.dpi.arrangement+xml Ja Ja