Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  forretningsmeldinger

Returpostkvittering

Identifikator  
Term Returpostkvittering
Definisjon En Kvitteringsmelding fra Utskriftstjenesten til Avsender om at post ikke kunne leveres til Mottaker.
Kilde DIFI
Kommentar Dette er Kvittering på at posten har kommet i retur og har blitt makulert.

Kvitteringen leveres når brevene er mottatt i retur av utskrift og forsendelsestjenesten, registrert og makulert. Dette forutsetter at avsender har valgt å benytte denne tjenesten i feltet (Link til /felles/returPostStrategi.md) i opprinnelig melding.
Kvitteringen vil komme flere dager etter at en forsendelse er sendt til utskrift og forsendelsetjenesten, dette er overordne de steg som skal gjennomføres før Avsender får ReturpostKvittering

Steg Beskrivelse Antatt tidsbruk
Utskrift Brevet skrives ut og postlegges 1 dag
Forsendelse Brevet forsendes til Avsender 2 til 5 dager
Retur til EA tjeneste Brev som ikke kan leveres vil bruke noe tid tilbake til retur tjenesten 1 til 2 dager
Behandling av returpost Brev makuleres og kvittering skapes 2 - 4 dager
Retur av kvittering Kvittering gjøres tilgjengelig i meldingsformidler Umiddelbart

Schema

innbyggerpost_dpi_returpostkvittering_1_0.schema.json