Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  forretningsmeldinger

Kvitteringer

Term Kvitteringer
Definisjon En kvitteringsmelding på en digital melding, utskrift melding eller en [flyttet] melding fra en Avsender.
Kilde DigDir
Kommentar  

Arkivering av kvittering

Det anbefales at Behandlingsansvarlig arkiverer kvitteringen som bevis på at DPI meldingen er levert til [mottaker]((2sdp_mottaker.html). En bør da arkivere hele JWT’en da denne inneholder signatur fra mottaker.

Properties

Samtlige kvitteringer inneholder undernevnte properties, varslingfeiletkvittering har to ekstra

Identifikator Kardinalitet Datatype
avsender 1..1 avsender
mottaker 1..1 mottaker
maksinportentoken 1..1 maksinportentoken
tidspunkt 1..1 tidspunkt string - date-time iht RFC 3339, section 5.6

Kvitteringer

Følgende konkrete kvitteringer er definert: