Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  standardBusinessDocument

Receiver

Identifikator  
Term Receiver
Definisjon Sluttmottaker i en meldingsprosess.
Kilde GS1
Kommentar Regler for hvem som opptrer som Receiver er beskrevet under.

*For digtal meldinger er Receiver

*For kvitteringer er Receiver

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Kommentar
authority 1..1 Henviser til identitesautoritet. For orgnr angi iso6523-actorid-upis, for personnummer iso3166-1 Peppol ICD List
identifier 1..1 https://difi.github.io/felleslosninger/virksomhetsidentifikator.html Angis i på formen :

Eksempel

{
  "receiver": [
      {
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:987654321"
        }
      }
    ],
}