Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  standardBusinessDocument

BusinessScope

Identifikator  
Term BusinessScope
Definisjon inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde GS1

Properties

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
type 1..1 string “ConversationId”
instanceIdentifier 1..1 string - uuid Unik identifikator for konversasjonen (UUID). Identifikator som binder meldinger og tilhørende kvitteringer/feilmeldinger sammen. Opprettet av Databehandler. Se format under.
identifier 1..1 string Prosess meldingen tilhører i hennold til meldingstypene

Eksempel

{
  "businessScope": {
      "scope": [
        {
          "type": "ConversationId",
          "instanceIdentifier": "37efbd4c-413d-4e2c-bbc5-257ef4a65a45",
          "identifier": "urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:digital:ver1.0"
        }
      ]
    }
}