Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  forretningslag

Forretningslag

Forretningslaget dokumenterer den logiske flyten av meldinger i infrastrukturen, inkludert oversikt over aktører, roller og prosesser.
I tillegg er det dokumentert hvilke tilstander og overganger en Avsender må forholde seg til, samt fordeling av eierskap på de forskjellige delene av en komplett melding.