Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  standardBusinessDocument

DocumentIdentification

Identifikator  
Term DocumentIdentification
Definisjon inneholder identifikasjon om dokumentet
Kilde GS1

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype Verdi
Standard 1..1 string Id til en av de gyldige meldingstypene
TypeVersion 1..1 string “1.0”
InstanceIdentifier 1..1 string - uuid Unik identifikator for meldingen (UUID). Opprettet av Databehandler
Type 1..1 string Type forretningsmelding. Skal alltid være “local-name” melding objektet Melding. Se kodeverk under
MultipleType 0..0 boolean brukes ikke
CreationDateAndTime 1..1 string - dateTime Tidspunkt for oppretting av Standard Business Document

Kodeverk: Type

I Sikker Digital Post vil type være en av følgende:

 • digital
 • utskrift
 • flyttet
 • feil
 • levertkvittering
 • varslingfeiletkvittering
 • aapningskvittering
 • mottakskvitteirng
 • returpostkvittering

Eeksempel

{
 "documentIdentification": {
   "standard": "urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd:digital::digital##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:digital::1.0",
   "typeVersion": "1.0",
   "instanceIdentifier": "35e21e33-22b3-4554-9707-5fa829ee8bc0",
   "type": "digital",
   "creationDateAndTime": "2021-04-11T15:29:58.753+02:00"
 }
}