Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  forretningsmeldinger

Forretningsmeldinger

Forretningsmeldingene i Sikker Digital Post

Alle meldinger er beskrevet i Standard Business Document. Denne klassen inneholder to klasser:

  • Det ene er StandardBusinessDocumentHeader som er felles for alle meldinger.
  • Den andre er Meldingsklassen som enten er av typen Digital, Utskrift, FlyttetDigitalpost, Feil eller en kvittering. Kvittering kan være av typen LeveringsKvittering, VarslingfeiletKvittering, ÅpningsKvittering, eller MottaksKvittering.

Meldingstypene

Meldingstypen er definert i DocumentIdentification og er en av følgende:

Type Beskrivelse
Digital Forsendelse av digital post
Utskrift Forsendelse av melding til utskrift
LeveringsKvittering Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort eller at en fysisk post er postlagt
ÅpningsKvittering Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet
Varslingfeilet Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt
MottaksKvittering Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at melding er mottatt og lagt til print
ReturpostKvittering Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at posten ikke har blitt levert til Mottaker.
Feil Generell melding om at det har skjedd en feil.
FlyttetDigitalpost For flytting av post fra en postkasse til en annen. Brukes kun i mellom postkasseleverandørene