Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  oversikt

Eksempler

På denne siden finner du eksempler på meldinger mellom de forskjellige aktørene i 4-hjørners-modellen

Komplette eksempler på SBD med tilhørende dokumentpakke

Dokumentpakkene i eksemplene er kryptert til offentlig nøkkel for nøkkelparet eksempel.jks med alias eksempel og passord changeit. Last gjerne ned nøkkelparet for å teste dekryptering av den krypterte dokumentpakken. For enkelhets skyld inkluderer eksemplene også ferdig dekrypterte dokumentpakker.

Forretningsmeldingene i eksemplene er inkludert som JWT. For enkelhets skyld inkluderer eksemplene også ferdig dekodet JSON payload for forretningsmeldingen og ferdig dekodet JSON payload for autorisasjonsbevis (maskinportentoken) i forretningsmeldingen.

Utskrift fra Digdir 991825827 til utskriftsleverandør (Skatteetaten) 974761076 for testbruker 04817197073:

Utskrift fra Digdir 991825827 til utskriftsleverandør (Skatteetaten) 974761076 for innbygger uten kjent fødselsnummer (for eksempel utenlandsk person) eller virksomhet (for eksempel utenlandsk virksomhet) som ikke kan nås digitalt:

  • Følg eksempelet over, men utelat fødselsnummer fra meldingen

Digital fra Digdir 991825827 til eBoks 922020175 for testbruker 07126700169:

Digital fra Digdir 991825827 med avsenderidentifikator 991825827:avsenderid til eBoks 922020175 for testbruker 07126700169:

Digital fra Svartisdal og Saltnes 810969342 på vegne av Dølemo og Ramberg 910076787 til Digipost 984661185 for testbruker 06068700602:

Avsendende virksomhet til avsenders aksesspunkt

Eksempler på forretningsmelding fra avsender

Kviteringer

-Leveringskvittering

Avsenders aksesspunkt til mottakers aksesspunkt (C2 -> C3)