Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

skjerming

Term skjerming
Definisjon Angivelse av om metadata om dokument skal skjermes
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Dersom Skjerming = JA vil Tittel ikke brukes i varsel til Innbygger, og Innbygger vil ikke se dokumenttittel før Innbygger er autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå.
Gyldige verdier JA ; NEI
Standardverdi NEI

Xml eksempel

<skjerming>JA</skjerming>