Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons

Term KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons
Definisjon Respons sendt tilbake til Postkasseleverandør når kontaktregisteretet er oppdatert.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice response som Postkasseleverandør mottar fra Kontaktregisteret som svar på KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
status 1..1 xs:string
beskrivelse 0..1 xs:string

Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
JA Innbygger kan velge seg en digital postkasse for offentlig bruk
NEI Innbygger kan ikke velge seg en digital postkasse for offentlig bruk, se beskrivelse for årsakskode

Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
RESERVERT brukeren er reservert
ALLEREDE_AKTIV Brukeren er allerede aktiv
BRUKER_IKKE_FUNNET Innbyggeren ble ikke funnet
UGYLDIG_SERTIFIKAT Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format
UGYLDIG_PERSONNUMMER Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format
UGYLDIG_EPOSTADRESSE Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format
UGYLDIG_ORGNR Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent