Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel

Term KanVelgeSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Definisjon Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å sjekke om en Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen sjekker om Innbygger kan velge postkasse for offentlig bruk. Dersom Innbygger ikke har registrert noen aktiv postkasse i kontakt og reservasjonsregisteret kan Innbygger velge seg en postkasse for offentlig bruk.

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string

Respons

Responsen er en KanVelgeSikkerDigitalPostkasseRespons