Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Korrespondansepartnavn

Term korrespondansepartnavn
Definisjon Navn på person eller organisasjon som er avsender eller mottaker av dokumentet
Datatype string
Kilde NOARK 5
Kommentar Navn på korrespondansepart forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M400