Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

Informasjonsbehov

Term informasjonsbehov
Definisjon Beskriver det opplysningskrav som en Virksomhet har definert
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar informasjonsbehov brukes i forespørsler til Kontakt- og reservasjonsregisteret for å definere hvilke opplysninger som skal utleveres til virksomheten. Forespørselen vil være en HentPersonerForespoersel eller en HentPersonForespoersel som sendes til kontakt-og reservasjonsregisteret. Det er 1-1 mapping mellom OAuth2 scopes og informasjonsbehov-elementet brukt i SOAP-API’et.

Kodeverk for informasjonsbehov

Kodeverdi Beskrivelse
Person Person gir kun informasjon om Personen finnes i registeret og reservasjonsstatus. Person er implisitt og returneres alltid.
Kontaktinformasjon Kontaktinfo gir informasjon om Person og Personers kontaktinformasjon, dvs epost-addresse og mobiltelefonnummer
Sertifikat Sertifikat gir informasjon om Person sitt sertifikat som skal brukes i forbindelse med kryptering av Sikker Digital Post
SikkerDigitalPost SikkerDigitalPost gir informasjon om Person, postkasse og postkasseleverandøren.
VarslingsStatus VarslingsStatus angir om Person kan varsles ihht eForvaltningsforskriften §32. Dette informasjonsbehovet trigger filtrering i Oppslagstjenesten, dvs. Kontaktinformasjon, Sertifikat og SikkerDigitalPost på personer med utgått kontaktinformasjon vil ikke bli utlevert.
Spraak Innbyggers foretrukne språk for kommunikasjon med det offentlige.