Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

SikkerDigitalPostAdresse

Term SikkerDigitalPostAdresse
Definisjon Adresse informasjon om Person sin Sikker DigitalPostKasse
Datatype complexType
Kilde DIFI
Kommentar SikkerDigitalPostAdresse er Innbygger sin adresse til Postkassen. Det inneholder nok informasjon til å adresse post til Innbygger sin postkasse.

Attributer

Term Kardinalitet
postkasseadresse 1..1
postkasseleverandoerAdresse 1..1

Xml eksempel

<ns2:SikkerDigitalPostAdresse>
   <ns2:postkasseadresse>1</ns2:postkasseadresse>
   <ns2:postkasseleverandoerAdresse>012345678</ns2:postkasseleverandoerAdresse>
</ns2:SikkerDigitalPostAdresse>