Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

varslingsstatus

Identifikator  
Term varslingsstatus
Definisjon varslingsstatus gir en tekstlig beskrivelse av om bruker har utgått kontaktinformasjon eller ikke, ihht eForvaltningsforskriftens §32 andre ledd.
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar varslingsstatus blir brukt i Person.

Kodeverk for varslingsstatus

Varslingsstatus kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
KAN_VARSLES Person har ikke utgått kontaktinformasjon
KAN_IKKE_VARSLES Person har utgått kontaktinformasjon, er reservert, er slettet eller finnes ikke i registeret

Xml eksempel

<ns2:varslingsstatus>KAN_VARSLES</ns2:varslingsstatus>