Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

HentPersonerForespoersel

Term HentPersonerForespoersel
Definisjon Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Personer fra kontakt og reservasjonsregisteret
Datatype Metode
Kilde DIFI
Kommentar Webservice forespørsel som Klient sender til Kontaktregisteret, forespørselen beskriver hvilke personer Klienten ønsker uthentet og hvilken informasjon som ønskes utlevert. Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

Responsen er en HentPersonerRespons

Attributer

Term Kardinalitet
personidentifikator 1..1000
informasjonsbehov 0..*

Dersom det ikke spesifiseres noen informasjonsbehov-element i forespørselen, vil standard responsverdi være Person.
Eventuelle overflødige(ikke definerte) eller duplikate informasjonsbehov vil ignoreres.

Eksempel på HentPersonerForespoersel (REST)

POST /rest/v1/personer
Content-type: application/json
Authorization: Bearer SWDQ_pVct3HIzsIaC3zHDuMmIqffr4ORr508N3p0Mtg=

{
 "personidentifikatorer" : [ "20914695016" ]
 
}

Eksempel på HentPersonerRespons (REST)

{
 "personer":
  [
   {
     "personidentifikator": "20914695016",
     "reservasjon": "NEI",
     "status": "AKTIV",
     "kontaktinformasjon":
     {
      "epostadresse": "NULLstillt@default.digdir.no",
      "epostadresse_oppdatert": "2023-11-20T10:14:52+02",
     }
   }
  ]
}

Eksempel på HentPersonerForespoersel (SOAP)

<ns:HentPersonerForespoersel>
 <ns:informasjonsbehov>Kontaktinfo</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>Sertifikat</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>SikkerDigitalPost</ns:informasjonsbehov>
 <ns:informasjonsbehov>VarslingsStatus</ns:informasjonsbehov>
 
 <ns:personidentifikator>20914695016</ns:personidentifikator>
 <ns:personidentifikator>20914695016</ns:personidentifikator>
 <ns:personidentifikator>20914695016</ns:personidentifikator>
</ns:HentPersonerForespoersel>