Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

HentPersonForespoersel

Term HentPersonForespoersel
Definisjon Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente data om innlogget bruker fra Kontakt- og reservasjonsregisteret
Datatype Metode
Kilde DIFI
Kommentar Webservice forespørsel som Klient sender til Kontakt- og reservasjonsregisteret. Forespørselen gjelder innlogget person.

Responsen er en HentPersonRespons

Eksempel på HentPersonForespoersel (REST)

POST /rest/v1/personer
Content-type: application/json
Authorization: Bearer SWDQ_pVct3HIzsIaC3zHDuMmIqffr4ORr508N3p0Mtg=

{
 "personidentifikatorer" : [ "23079422568" ]
 
}

Eksempel på HentPersonRespons (REST)

{
 "personer":
  [
   {
     "personidentifikator": "23079421936",
     "reservasjon": "NEI",
     "status": "AKTIV",
     "kontaktinformasjon":
     {
      "epostadresse": "23079421936-test@minid.norge.no",
      "epostadresse_oppdatert": "2018-06-29T10:14:52+02",
     }
   }
  ]
}