Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

HentPersonRespons

Term HentPersonRespons
Definisjon Webservice-respons på en HentPersonForespoersel
Datatype Metode
Kilde DIFI
Kommentar Respons gjelder innlogget person som accesstokenet er knyttet til.

Eksempel på HentPersonRespons (REST)

{
 "personidentifikator": "string",
 "reservasjon": "JA",
 "status": "AKTIV",
 "varslingsstatus": "KAN_IKKE_VARSLES",
 "kontaktinformasjon": {
  "epostadresse": "string",
  "epostadresse_oppdatert": "string",
  "epostadresse_sist_verifisert": "string",
  "mobiltelefonnummer": "string",
  "mobiltelefonnummer_oppdatert": "string",
  "mobiltelefonnummer_sist_verifisert": "string"
 },
 "digital_post": {
  "postkasseadresse": "string",
  "postkasseleverandoeradresse": "string"
 },
 "sertifikat": "string",
 "spraak": "string",
 "spraak_oppdatert": "string"
}