Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

Kontaktinformasjon

Term Kontaktinformasjon
Definisjon Kontaktinformasjon er Adresse informasjon knyttet til en Person for å kommunisere med person
Datatype complexType
Kilde DIFI
Kommentar Kontaktinformasjon for en Person er epostadresse og mobiltelefonnummer

Attributer

Term Kardinalitet
Mobiltelefonnummer 0..1
Epostadresse 0..1

Xml eksempel

<ns2:Kontaktinformasjon>
   <ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>
   <ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01012295312_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>
</ns2:Kontaktinformasjon>