Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

FysiskPostadresse

Term FysiskPostadresse
Definisjon FysiskPostadresse definert for Sikker digital post
Datatype complexType
Kilde DIFI
Kommentar FysiskPostadresse er adressen til mottakeren som Post skal sendes til.

Attributer

FysiskPostadresse er enten en NorskPostadresse eller en UtenlandskPostadresse.

NorskPostadresse:

Term Kardinalitet Datatype Regler
navn 1..1 xs:string Maks 130 tegn
adresselinje 1 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 2 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 3 0..1 xs:string Maks 100 tegn
postnummer 1..1 xs:string 4 siffer
poststed 1..1 xs:string Maks 80 tegn

UtenlandskPostadresse:

Term Kardinalitet Datatype Regler
navn 1..1 xs:string Maks 130 tegn
adresselinje 1 1..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 2 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 3 0..1 xs:string Maks 100 tegn
adresselinje 4 0..1 xs:string Maks 100 tegn

i tillegg et av følgende to felt:

       
landkode 1..1 xs:string Anbefalt brukt fremfor land. To-bokstavs landkode ihht ISO 3166-1 alpha-2 standarden
land 1..1 xs:string Maks. 80 siffer, brukes dersom Avsender ikke har mulighet til å benytte landkode.