Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

FysiskPostRetur

Term FysiskPostRetur
Definisjon Informasjon som brukes ved retur av post som av en eller annen grunn ikke kan levers til mottaker.
Kilde DIFI
Kommentar Informasjon som brukes ved retur av post som av en eller annen grunn ikke kan levers til mottaker.

Attributer

Identifikator Kardinalitet Datatype
mottaker 1..1 sdp:FysiskPostadresse
postHaandtering 1..1 xs:string