Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

postkasseleverandoerNavn

Term postkasseleverandoerNavn
Definisjon Navn på leverandør av Postkassetjeneste
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Dette er navn på Leverandør. Navnet kan brukes i dialog med Innbygger.
Gyldige verdier Digipost ; eBoks

Xml eksempel

<postkasseleverandoerNavn>Digipost</postkasseleverandoerNavn>