Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

varslingskanal

Term varslingskanal
Definisjon Kommunikasjonskanal for utsending av varsel og påminnelse
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Varsling og påminnelsesmeldinger skal sendes på den kanal som blir spesifisert. Kanalen SMS er priset.
Gyldige verdier epost ; sms
Standardverdi epost

Xml eksempel

<varslingskanal>sms</varslingskanal>