Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

Epostadresse

Term Epostadresse
Definisjon Informasjon om Epostadresse tilhørende en person som er registrert i kontakt og reservasjonsregisteret
Datatype complexType
Kilde DIFI
Kommentar Informasjon om Epostadresse tilhørende en person som er registrert i kontakt og reservasjonsregisteret. Epost-addressen blir validert vha. biblioteket ApacheCommons

Attributer

Term Kardinalitet
epostadresse 0..1
sistOppdatert 0..1
sistVerifisert 0..1

Xml eksempel

<ns2:Epostadresse sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">01012295312_test@minid.difi.no</ns2:Epostadresse>