Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

sistVerifisert

Term sistVerifisert
Definisjon Dato for når et objekt sist ble verifisert gyldig
Datatype dateTime
Kilde DIFI
Kommentar sistVerifisert blir brukt i forskjellige objekter. (Eksempel for epostadresse og mobiltelefonnummer).

Feltet definerer når objektet sist ble verifisert/bekreftet. F.eks for mobiltelefonnummer betyr dette at en SMS er sendt til mobilnummeret og SMSen er bekreftet mottatt av Person.

Xml eksempel

<ns2:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2014-02-25T13:08:00.000+01:00" sistVerifisert="2013-10-21T10:09:28.000+02:00">12121212</ns2:Mobiltelefonnummer>