Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

OrderReference

Term OrderReference
Definisjon Ordrereferanse tildelt av avsender
Datatype cac:OrderReference
Kilde UBL/EHF
Kommentar Hentet fra EHF 2.0 - Avsender + cbc:Id skal framkomme i fakturagrunnlag dersom dette elementet eksisterer. Se kap 6.7,side 30 i EHF implementasjonsguiden

Xml eksempel

    <cac:OrderReference> 
        <cbc:ID>123</cbc:ID> 
    </cac:OrderReference>