Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

beskrivelse

Identifikator  
Term beskrivelse
Definisjon beskrivelse gir en tekstlig beskrivelse utover det som er gitt av andre datatyper som f.eks. status
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar beskrivelse blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er beskrivelse definert med egne kodeverk spesifikt for den enkelte klassen

Xml eksempel

<ns2:beskrivelse>Selvvalgt</ns2:beskrivelse>