Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

Korrespondanseparttype

Term korrespondanseparttype
Definisjon Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt
Datatype string
Kilde NOARK 5
Kommentar Korrespondansetype forekommer en gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. Identifikasjon i NOARK 5: M087.

Attributter

Obligatoriske verdier:

  • “Avsender”
  • “Mottaker”
  • “Kopimottaker”
  • “Gruppemottaker”
  • “Intern avsender”
  • “Intern mottaker”