Hjem  >  idporten  >  idporten

Overordnet arkitekturbeskrivelse

ID-porten gjør innlogging til digitale tjenester trygt for innbyggere. Se produktsida for ID-porten på Samarbeidsportalen for overordnet informasjon om hva ID-porten er, hva den koster og hvordan inngå bruksvilkår for å kunne ta den i bruk.

Introduksjon

ID-porten tilbyr følgende bruksområder til kundene:

Arkitektur

Arkitekturen for ID-porten ser slik ut:

graph LR subgraph Digitaliseringsdirektoratet IDP[ID-porten] SAML[SAML-proxy] SADM[Selvbetjening
klientregistrering] end subgraph Kunde SP[SAML-tjeneste
Service Provider] RP[OIDC-tjeneste
Relying Party] ADM[Administrator] end RP---|OIDC|IDP SP-- SAML2 ---SAML SAML-- OIDC ---IDP ADM-- utfører ---SADM SADM-- synkronisering 5 min -->IDP Innbygger-- bruker ---SP Innbygger-- bruker ---RP

Selve ID-porten er basert på en moderne Oauth2/OIDC autorisasjonsserver fra Connect2ID.

SAML-grensesnittet er basert på en enkel proxy som oversetter kundens SAML-meldinger til OIDC-protokollen.

Bemyndigede ansatte eller systemer bruker Digdirs felles selvbetjeningsløsning på web eller over API til å registrere og vedlikeholde kundens integrasjoner.

Følgende aktører inngår i løsningen:

Aktører Beskrivelse
Sluttbruker Innbygger med eID
ID-porten ID-porten er et tillitsanker for offentlige virksomheter. ID-porten knytter de offentlige virksomhetene og e-ID-leverandørene sammen.
Kunde Offentlig virksomhet som har akseptert bruksvilkår
Tjenesteleverandør Leverandør som leverer tjenester til en offentlig virksomhet
API-tilbyder Kunde som tilbyr APIer sikret med ID-porten.
e-ID-leverandør En av de 4 e-ID-aktørene som er tilgjengelige i ID-porten: MinID, Commfides, Buypass, BankID
MinID MinID er en offentlig utstedt e-ID på nivå betydelig, som tilbyr autentisering basert på engangskoder på sms eller app.
Sertifikatutsteder Sertifikatutsteder som oppfyller kravene for virksomhetssertifikater i henhold til Lov om Tillitstjenester.

Autentisering av sluttbruker

ID-portens tjenestetilbud for autentisering kan funksjonelt oppsummeres slik:

Støttede protokoller

 • OpenID Connect
 • SAML2 er kun tilgjengelig for de som ikke kan benytte OpenID Connect

Føderering / SSO

Dersom sluttbruker er innlogget hos tjenesteeier A og velger å gå videre til en tjenesteeier B uten å logge ut, vil bruker automatisk logges inn uten at bruker må autentisere seg på nytt.

Sesjonsoppgradering

Det er mulig for en sluttbruker å gjennomføre en autentisering på nivå 3 og seinere gå til en tjeneste som krever et høyere sikkerhetsnivå. I dette tilfellet vil ID-porten be brukeren om å oppgradere sikkerhetsnivå.

Europeiske brukere

ID-porten har støtte for at europeiske brukere kan logge seg på norske tjenester. eIDAS-forordningen i EU åpner for at autentisering skal kunne skje på tvers av landegrenser

Brukerstyrt datadeling

ID-porten kan også styre tilgang til APIer hos 3dje.part

API-tilgangen kan være innloggingsbasert (implisitt samtykke) eller brukerstyrt (eksplisitt samtykke). I begge tilfeller gjelder autorisasjonen kun for en enkelt innbygger, ulikt Maskinporten som er tiltenkt hjemmelsbasert datadeling.

API-tilganger i ID-porten er modellert som Oauth2 scopes. For tilgangsstyrte scopes er det et organisasjonummer (=API-konsument) som blir gitt tilgang av API-tilbyder. API-konsument må så aktivt selv registrere det tildelte scopet på en av sine integrasjoner.

Hvordan få tilgang til ID-porten

Følg prosessen på Samarbeidsportalen for å integrere mot ID-porten.

Bruk selvbetjening til å registere integrasjonen din

Kunden bruker selvbetjeningsløsningen til å registrere påkrevd informasjon om integrasjonen sin. Dette er nærmere beskrevet under klientregistrering

Send oss logoen din

Kunde må sende oss egen logo som blir brukt i innloggingsbildet. Logoen for tjenesten må oppfylle følgende krav:

Filformat .png .jpg eller .gif
Størrelse Maksimal høyde 90 pixel og en bredde som ikke bør overskride 135 pixel.
Farge Bakgrunnsfargen på ID-porten er #f3f4f4, så logoen bør enten ha denne bakgrunnsfargen eller eventuelt ha transparent bakgrunn.

Test din egen løsning

Kunden må utføre en rekke verifikasjonstester for å bekrefte at integrasjonen oppfyller ID-portens krav.

Verifikasjonstester finner du her.

Testbrukere finner du her.

Åpne for IP-adresser

Dersom kunden har utgående brannmur, må det åpnes for ID-portens IP-adresse.

Sørg for tilstrekkelig egen logging

Det anbefales at kunden logger følgende informasjon om forsøk på autentisering:

 • Dato og tidspunkt
 • Hvilken handling som ble forsøkt
 • Resultatet av handlingen
 • Brukerens IP-adresse
 • SessionIndex / sid
 • Fødselsnummer

Kunden sitt konkrete behov for logging opp mot personvernbetraktninger må vurderes av den enkelte kunde selv.

Etabler gode IT-sikkerhetsrutiner i virksomheten

Det er viktig at Kunden beskytter integrasjonen sin og etablerer rutiner slik at kun bemyndiget personell har tilgang til den. Se f.eks anbefalinger for sertifikatbehandling, logging og sporing fra Veileder for virksomhetsautentisering

Kunden skal også gjøre en risikovurdering av egen løsning, her anbefaler vi avsnittet om valg av sikkerhetsnivå fra Veileder for identifikasjon og sporbarhet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor

Sørg for sikker håndtering av nøkler

Det er sentralt for sikkerheten i løsningen at tjenesteleverandør planlegger og designer prosedyrer for god nøkkelhåndtering (Key management, uansett om dette er statiske hemmeligheter (client_secret), egne-generete asymmetriske nøkler eller virksomhetssertifikat.

Hvis en nøkkel kompromitteres, kan en angriper utgi seg for å være kunde i dialogen med ID-porten og dekryptere persondata sendt fra ID-porten. Slike sikkerhetsbrudd vil formodentlig i særlig grad ramme tilliten til kunden, men kan også tenkes å svekke tilliten til hele føderasjonen.

Følgende punkter er det viktig at man tenker gjennom i forbindelse med nøkkelhåndtering:

 • Hvor oppbevares private nøkler, og hvordan sikres adgang til dem? For optimal beskyttelse kan en nøkkel oppbevares i kryptografisk hardware (HSM – hardware security module), men ofte benyttes krypterte filer som et billig, men mindre sikkert alternativ.
 • Hvordan håndteres backup av nøkler og hvordan gjenetableres disse ved behov?
 • Hvilket personell har tilgang til servere med private nøkler, og hvem har eventuelt tilgang til passord som kan benyttes til å dekryptere nøklene slik at de opptrer i klartekst? Kan enkeltpersoner skaffe seg adgang til private nøkler? Ligger passord for tilgang til nøkkellager ubeskyttet i konfigurasjonsfiler?
 • Hvordan håndteres fornyelse av nøkler når tilhørende sertifikater utløper? Hvis en tjenesteleverandør ikke fornyer nøkler/sertifikater innen de utløper, kan tjenester for tjenesteeier plutselig slutte å virke.
 • Hva er prosedyren om en privat nøkkel kompromitteres, eller om det er mistanke om at så har skjedd?
 • Hvordan loggføres nøkkelhåndteringsprosessen hos tjenesteleverandør?

En kunde bør analysere disse problemstillingene nøye, og utarbeide passende driftsprosedyrer som implementerer organisasjonens IT sikkerhetspolitikk.

Bruk av virksomhetssertifikat

Vi anbefaler at kunder bruker virksomhetssertifikat til oppkobling mot ID-porten. For kunder som har mange integrasjoner, bør man heller vurdere å bruke virksomhetssertifikatet til å automatisere integrasjonsvedlikeholdet slik at hver enkelt-integrasjon istedet bruker en assymetrisk nøkkel til oppkobling og denne blir rotert hyppig.

Merk at sertifikatutstedere av virksomhetssertifikat har noe bestillingstid. Tjenesteleverandører oppfordres til å bestille sertifikat i god tid.

Problemer ?

Om du opplever problemer med integrasjonen din: Kontakt servicedesk@digdir.no oppgi client_id og miljø og forklar problemet.