Hjem  >  idporten  >  idporten

Verifikasjonstestar ID-porten

Verifikasjonstestar

Om testane

Dette dokumentet viser kva testar som skal gjennomførast i samband med ein integrasjon med ID-porten for tenesteleverandørar med krav om sikkerheitsnivå 3 og 4.

Dei fleste testane må gjennomførast. Nokre er valfrie, avhengig av om ein har støtte for funksjonaliteten eller ikkje. Detaljert beskriving av kvar enkelt test er gitt i «Testsett - Verifikasjonstestar for integrasjon med ID-porten».

URL til test-tenesteeigar
https://idporten-sptest2.difi.no/testsp

URL til “Dine kontaktopplysninger” (“brukerprofilen”)
ver1: https://brukerprofil-ver1.difi.no/minprofil/
ver2: https://brukerprofil-ver2.difi.no/minprofil/

Testar som må gjennomførast

Test 1: Single sign-on (SSO) frå eiga teneste med sikkerheitsnivå 3

Test 3: SSO til eiga teneste med sikkerheitsnivå 3

Test 6: Single log-out (SLO) frå eiga teneste

Test 7: SLO frå anna tjeneste

Test 8: SLO etter timeout

Testar som kan gjennomførast

Desse testane skal gjennonførast dersom ein har støtte for funksjonaliteten.

Test 2: SSO frå eiga teneste med sikkerheitsnivå 4

Test 4: SSO til eiga teneste med sikkerheitsnivå 4

Test 9: Autentiseringsforespørsel – attributt <ForceAuth> (tvinga re-autentisering)

Test 10: Autentiseringsforespørsel – attributt <OnBehalfOf> («på vegne av»)

Test 11: Autentiseringsforespørsel – attributt <locale> (språk)


Testsett - Verifikasjonstestar for integrasjon med ID-porten

1. Single sign-on (SSO) frå eiga teneste med sikkerheitsnivå 3

1.1 - Start ein ny nettlasersesjon og gå til eiga teneste.
1.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
1.3 - Vel MinID som innloggingsalternativ og fullfør innlogging.
1.4 - Verifiser at du kjem tilbake til eiga teneste.
1.5 - Endre URL i nettleser til Difi test-tenesteeigar. Vel konfigurasjon «idporten-ver2», eller «idporten-ver1», alt etter kva verifikasjonsmiljø tenesta er integrert mot.
1.6 - Verifiser at du kjem til test-tenesteeigar utan ny pålogging.
1.7 - Verifiser i feltet «Dekryptert Assertion fra mottatt ArtifactResponse», at sikkerheitsnivået er 3 og at autentiseringsmetoden er MinID (PIN eller SMS).

2. SSO frå eiga teneste med sikkerheitsnivå 4

2.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
2.3 - Vel ein eID på nivå 4 som innloggingsalternativ og fullfør innlogging.
2.4 - Verifiser at du kjem tilbake til eiga teneste.
2.5 - Endre URL i nettleser til Difi test-tenesteeigar. Vel konfigurasjon «idporten-ver2», eller «idporten-ver1», alt etter kva verifikasjonsmiljø tenesta er integrert mot.
2.6 - Verifiser at du kjem til test-tenesteeigar utan ny pålogging.
2.7 - Verifiser i feltet «Dekryptert Assertion fra mottatt ArtifactResponse» at sikkerheitsnivået er 4 og at autentiseringsmetoden er den aktuelle eID.

3. SSO til eiga teneste med sikkerheitsnivå 3

3.1 - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til “Dine kontaktopplysninger”.
3.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
3.3 - Vel MinID som innloggingsalternativ og fullfør innlogging.
3.4 - Verifiser at du er innlogga.
3.5 - Endre URL i nettleser til eiga teneste.
3.6 - Verifiser at du kjem til eiga teneste utan ny pålogging.
3.7 - Verifiser at du er innlogga med sikkerheitsnivå 3.

4. SSO til eiga teneste med sikkerheitsnivå 4

4.1 - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til “Dine kontaktopplysninger”.
4.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
4.3 - Vel ein eID på nivå 4 som innloggingsalternativ og fullfør innlogging.
4.4 - Verifiser at du er innlogga.
4.5 - Endre URL i nettleser til eiga teneste.
4.6 - Verifiser at du kjem til eiga teneste utan ny pålogging.
4.7 - Verifiser at du er innlogga med sikkerheitsnivå 4.

5. Oppgradering av sikkerheitsnivå

5.1 - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til eiga teneste.
5.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
5.3 - Vel MinID som innloggingsalternativ og fullfør innlogging.
5.4 - Endre URL i nettleser til Difi sin test-tenesteeigar.
5.5 - Vel eID på nivå 4 i konfig.
5.6 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten.
5.7 - Logg inn med nivå 4 eID.
5.8 - Verifiser at innloggingen var vellykka.

6. Single log-out (SLO) frå eiga teneste

6.1 - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til “Dine kontaktopplysninger”
6.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
6.3 - Logg inn med ein vilkårleg eID.
6.4 - Verifiser at du er innlogga i “Dine kontaktopplysninger” .
6.5 - Endre URL til eiga teneste.
6.6 - Verifiser at du kjem til eiga teneste utan ny pålogging.
6.7 - Logg ut.
6.8 - Verifiser at du er logga ut hjå eiga teneste.
6.9 - Endre URL til ID-porten sin test-tenesteeigar og verifiser at du også er logga ut her.

PS: Verifiser i tillegg at det er mogleg med aktiv utlogging for ALLE brukarar som prøver å logge inn til tenesta sjølv om dei ikkje har tilgang til tjenesten.

7. SLO frå anna tjeneste

PS. For OpenID Connect-integrasjonar må Front-Channel Logout spesifikasjonen vere støtta (Frontchannel logout uri) for at SLO frå anna til eiga tjeneste skal kunne fungere.

7.1 - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til eiga teneste.
7.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
7.3 - Logg inn med ein vilkårleg eID.
7.4 - Verifiser at du er innlogga.
7.5 - Endre URL til “Dine kontaktopplysninger”.
7.6 - Verifiser at du kjem til “Dine kontaktopplysninger” utan ny pålogging.
7.7 - Logg ut.
7.8 - Verifiser at du er logga ut frå “Dine kontaktopplysninger”
7.9 - Endre URL til eiga teneste og verifiser at du også er logga ut her.

8. Test av timeout i applikasjonen

8.1 - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til “Dine kontaktopplysninger”.
8.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
8.3 - Logg inn med ein vilkårleg eID.
8.4 - Verifiser at du er innlogga
8.5 - Vent i over 30 min.
8.6 - Verifiser at du er utlogga av eiga teneste. (Gitt at du har satt 30 min som inaktiv timeout).

9. Autentiseringsforespørsel – (tvinga reautentisering)

9.1 - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til Difi sin test-tenesteeigar.
9.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
9.3 - Logg inn med ein vilkårleg eID.
9.4 - Verifiser at du er innlogga.
9.5 a) - For SAML: Endre URL til eiga teneste (må sende med attributt <ForceAuth>=true i autentiseringsforespørsel til ID-porten).
9.5 b) - For OIDC: Endre URL til eiga teneste (må sende med parameter prompt=login i autentiseringsforespørsel til ID-porten).
9.6 - Verifiser at du blir bedt om å logge inn på nytt.

10. Autentiseringsforespørsel – “OnBehalfOf” («på vegne av»)

10.1 a) For SAML: Start ein ny nettlesarsesjon og gå til eiga teneste (må sende med attributt <OnBehalfOf=xxx>, der xxxx er namnet er ID for den som autentiseringsforespørselen er på vegne av.)
10.1 b) For OIDC: Start ein ny nettlesarsesjon og gå til eiga teneste ( må sende med ekstra parameter onbehalfof=xxxx, der xxxx er ID for den som autentiseringsforespørselen er på vegne av.)
10.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
10.3 - Logg inn med ein vilkårleg eID.
10.4 - Verifiser at du blir innlogga.

11. Autentiseringsforespørsel – (språk)

11.1 a) For SAML: - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til eiga teneste (må sende med attributt <locale=språk>).
11.1 b) For OIDC: - Start ein ny nettlesarsesjon og gå til eiga teneste (må sende med parameter ui_locales=språk).
11.2 - Verifiser at du blir omdirigert til ID-porten for autentisering.
11.3 - Verifiser at ID-porten er på riktig språk (som du sendte med i autentiseringsforespørselen).
11.4 - Logg inn med ein vilkårleg eID.
11.5 - Verifiser at du blir innlogga.