Hjem  >  idporten  >  oidc

OAuth2 beskytta REST-API for innloggingshistorikk i ID-porten

Innbygger sin innloggingshistorikk fra ID-porten kan konsumeres via API og synliggjøres for innbygger i andre tjenester. Dette gir innbygger innsyn i bruk av egne data fraDigitaliseringsdirektoratets løsninger

Introduksjon

Innbygger sin innloggingshistorikk fra ID-porten kan konsumeres via API og synliggjøres for innbygger i andre tjenester.

Kunden mottar opplysningene for at innbyggeren kan lettere deteketere misbruk av eID.

Hvordan få tilgang ?

Denne tjenesten er en tilleggstjeneste i ID-porten. Se Samarbeidsportalen for generelle vilkår for tilleggstjenester.

Brukergrensesnitt

Innbyggere kan gå til https://brukerprofil.idporten.no/ for å se sin innloggingshistorikk.

REST-grensesnittet

REST-grensesnittet er beskyttet med Oauth2 og er basert på at innkommende access token tilhører innlogget bruker, såkalt autentiseringsnær autorisasjon, kunden skal derfor ikke oppgi fødselsnummer selv.

Følgende Oauth2 scopes aksepteres av grensesnittet:

scope beskrivelse
idporten:user.log.read Lese ut innloggingshistorikk som innlogget bruker har til mine tjenester

Kunden får kun se innloggingshistorikk til tjenester tilknyttet eget organisasjonsnummer.

Grensesnittet er dokumenter vha. Swagger https://api.idporten-ver2.difi.no/innlogginger/swagger-ui.html#/.

URL til tjenesten:

Miljø URL
PROD https://api.idporten.difi.no/innlogginger/logg/idporten
VER2 https://api.idporten-ver2.difi.no/innlogginger/logg/idporten
YT2 https://api.idporten-yt2.difi.eon.no/innlogginger/logg/idporten

Eksempel

GET /innlogginger/logg/idporten?maxhits=5 HTTP/1.1
Authorization: Bearer U_3uI4GjxKbhc4jo54mbnozbSZdHLyw28ZQGnxsScmI=

[
  {
    "tidspunkt": "2019-03-07T09:26:36",
    "tjeneste": "DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT",
    "eid": "MinID PIN",
    "integrasjon_id": "oidc_authorization_api_client_test",
    "orgno": "991825827"
  },
  {
    "tidspunkt": "2019-03-06T16:04:40",
    "tjeneste": "DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT",
    "eid": "Federated",
    "integrasjon_id": "oidc_authorization_api_client_test",
    "orgno": "991825827"
  }
]