Hjem  >  idporten  >  oidc

Audience-begrensning

Audience-begrensning av token motvirker at tokens kan misbrukes mot andre APIer enn de som er tiltenkt.

Audience-begrensning er aktuelt der flere APIer er sikret av samme scope. Ved å låse tokenet til et spesifikt audience (feks https://api.a.no/ ), så kan ikke tokenet brukes mot andre API (https://api.b.no), gitt at de aktuelle APIene utfører nødvendig validering.

Funksjonaliteten er basert på RFC 8707 Resource Indicators for Oauth2.

Virkemåte

ID-porten og Maskinporten tilbyr en rudimentær støtte for å audience-begrense access-token: Det er klientens ansvar be om et audience-begrensa token, og klient og API-tilbyder må avtale bilateralt seg imellom hvilke verdier som skal brukes.

Klienten forespør et audience-begrensa token ved å oppgi en verdi i claimet resource i forespørsel. ID-porten/Maskinporten vil da sette denne verdien som aud i det resulterende access_tokenet.

Dersom ingen resource blir forespurt, vil access_token ikke innholde aud.

API-tilbydere som forventer audience-begrensa tokens, bør forkaste tokens som mangler en aud-verdi.

ID-porten/Maskinporten utfører ingen validering på verdien/verdiene som forespørres ut over at de må være gyldige URIer.

Forhold til id_token

aud i id_tokenet har ingen relasjon til aud i access_token. Her opplever vi ofte misforståeler.

  • aud i id_tokenet er alltid satt til client_i, ihht OIDC spec’en.
  • aud i access_token er kun tilstede dersom audienc-begrensning er aktivt brukt, og vil normalt ha verdi lik URL til ressurs-serveren.