Hjem  >  idporten  >  oidc

well-known

Metadata om ID-porten er tilgjengelig på vårt .well-known-endepunkt

Well-known endepunkt

Metadata om ID-porten er tilgjengelig på vårt .well-known-endepunkt ihht. OpenID Connect Discovery.

På endepunktet finner du lenke til vårt JWK-endepunkt, der ID-portens signeringssertifikat publiseres. Vi anbefaler kunder sterkt om å bruke endepunktet til dynamisk egen-konfigurasjon for å sikre kontinuerlig tjeneste-leveranse når ID-porten bytter signeringssertifikat.

Miljø Issuer URL
TEST https://test.idporten.no https://test.idporten.no/.well-known/openid-configuration
PROD https://idporten.no https://idporten.no/.well-known/openid-configuration

Disse metadata skal caches i din egen løsning, typisk er 24 timer en passende levetid.

Du finner IP-adresse til disse miljøene her

Gammel OIDC-løsning

For de som av ulike grunner fremdeles må koble seg mot gammel løsning, så er metadata tilgjengelig her:

Miljø URL
VER2 https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/.well-known/openid-configuration
YT2 https://oidc-yt2.difi.eon.no/idporten-oidc-provider/.well-known/openid-configuration
PROD (gammel) https://oidc.difi.no/idporten-oidc-provider/.well-known/openid-configuration

Maskinporten

Merk at Maskinporten har sine egne metadata, som er publisert her