Hjem  >  Maskinporten

well-known

Metadata om Maskinporten er tilgjengelig på vårt .well-known-endepunkt

Well-known endepunkt

Metadata om Maskinporten er tilgjengelig på vårt .well-known-endepunkt ihht. RFC8414.

På endepunktet finner du lenke til vårt JWK-endepunkt, der Maskinportens signeringssertifikat publiseres. Vi anbefaler kunder sterkt om å bruke endepunktet til dynamisk egen-konfigurasjon for å sikre kontinuerlig tjeneste-leveranse når Maskinporten bytter signeringssertifikat.

Miljø URL Kommentar
TEST https://test.maskinporten.no/.well-known/oauth-authorization-server (ver2.maskinporten.no/ er fasa ut 10.06.2024)
PROD https://maskinporten.no/.well-known/oauth-authorization-server  

Du må ta kontakt med den som leverer APIet for å finne ut hvilket test-miljø du skal koble deg mot.

Du finner IP-adresse til miljøene her.

ID-porten

Merk at ID-porten OIDC provider har sine egne metadata, som er publisert her