Hjem  >  idporten  >  idporten

Feilsøking i ID-porten

Her finner du en oversikt over feilmeldinger og hva de kan bety, og hvordan det kan løses. Siden oppdateres jevnlig.

Feilmeldinger

Invalid client

Feilsøking i selvbetjening

“Ny integrasjon” blir ikke tilgjengelig etter innlogging med ID-porten

Du har ikke tilgang til selvbetjening.

Løsning: En person med rolle “Hovedadministrator” i Altinn for din virksomhet, må logge seg inn og delegere tilgang til deg.

Fremgangsmåte: Tilgang i produksjonsmiljø