Hjem  >  Maskinporten

Virksomhetssertifikat

Virksomhetssertifikat er en viktig del av Maskinporten. Her har vi samlet litt informasjon om virksomhetssertifikat.

Hva er et virksomhetssertifikat

Virksomhetssertifikat er virksomheten sin digitale ID. For våre tjenester må det være et gyldig norsk x.509 sertifikat.

Hva bruker man virksomhetssertifikatet til i Maskinporten?

Virksomhetssertifikatet brukes for å autentisere virksomheten som gjør et kall mot Maskinporten.

Sertifikatet brukes til å signere forespørselen mot Maskinporten. Maskinporten sjekker sertifikatets gyldighet opp mot sertifikatutstederene. (Buypass og Commfides).

Dette er nærmere beskrevet på JWT grant siden.

Kan utenlandske virksomheter bestille virksomhetssertifikat?

Man må være registrert i det norske enhetsregisteret for å bestille virksomhetssertifikat.

Hvem kan utstede virksomhetssertifikater?

Pr. i dag er det Buypass og Commfides som er godkjent av NKOM til usteding av virksomhetssertifikater.

Vi viser til Norges tillitsliste for oppdatert informasjon om hvem som kan utstede virksomhetssertifikater.

Lenke til utstedere:

Buypass: https://www.buypass.no/produkter/virksomhetssertifikat-esegl

Commfides: https://www.commfides.com/commfides-virksomhetssertifikat/

Bruker man samme sertifikat til testing som i produksjon?

Nei, i testmiljøene må man ha et test-virksomhetssertifikat. Dette bestilles også fra Buypass og Commfides.

Buypass: https://www.buypass.no/produkter/virksomhetssertifikat-esegl

Commfides: https://www.commfides.com/commfides-virksomhetssertifikat/testsertifikat/

Kan man gjenbruke et virksomhetssertifikat på flere klienter i Maskinporten?

Ja, man kan bruke samme sertifikat på flere klienter i Maskinporten.

Støtter Maskinporten de nye SEID 2.0 sertifikatene?

Ja, Maskinporten støtter SEID 2.0 sertifikater fra både Buypass og Commfides.