Hjem  >  eInnsyn

Flere eInnsyn-klienter på samme integrasjonspunkt

Her finner du informasjon om hvordan bruke flere eInnsyn-klienter på samme integrasjonspunkt

Når du skal bruke flere integrasjonspunkt eller eInnsyn-klienter på samme server må du bruke forskjellige porter. Om du skal bruke ett integrasjonspunkt og flere einnsyn-klienter må du endre id, navn og port på einnsyn-klient tjenesten. I tillegg må hver eInnsyn-klient ha sin egen inputDirectory-mappe. Alt dette endres i einnsyn-klient.xml-filen. I tillegg må du legge til et ekstra argument:

 • -Dserver.port=

Om du skal ha flere integrasjonspunkt installert på samme server må du endre server.port i integrasjonspunkt-local.properties for hver instans. Denne må være unik. Du må også da peke -Dapplication.moveUrl= til å gå mot riktig integrasjonspunkt og port. Porten som integrasjonspunktet og einnsyn-klienten bruker trenger ikke være like.

<service>
   <id>einnsyn-klient-2</id> Her du ha unik ID for prosessen
   <name>einnsyn-klient-2</name> Dette namnet blir det som viser i lista over windows tjenester.
   <description>Klient for parsing og sending av journaldata</description>
   <env name="USE_IP" value="true"/>
   <env name="RECEIVER_ORGNUMMER" value="991825827" />
   <argument>-jar</argument>
   <argument>-Dapplication.moveUrl=</argument> Denne være unik. Forteller hvilket integrasjonspunkt den kobler til http://localhost:9093 94, 95...
   <argument>-Dapplication.inputDirectory=</argument>
   <argument>-Dapplication.orgnummer=</argument> 
   <argument>-Dserver.port=</argument> Her setter du egen port for denne einnsyn-klienten. For eksempel 9094, 9095, 9096
   <argument>-Dapplication.senderId=</argument> Dette settes likt orgnummeret som er satt .properties filen til integrasjonspunktet. Trenger ikke være likt orgnummeret i -Dapplication.orgnummer
   <argument>-Dspring.mail.host=</argument>
   <argument>-Dspring.mail.port</argument>
   <argument>-Dspring.mail.username=</argument>
   <argument>-Dspring.mail.password=</argument>
   <argument>sender-2.0.1.jar</argument>
   <logpath>%BASE%/logs</logpath>
   <executable>javaw</executable>
</service>

Her finner du samme fil uten kommentarer i:

<service>
	<id>einnsyn-klient</id>
	<name>einnsyn-klient</name>
	<description>Klient for parsing og sending av journaldata</description>
	<env name="USE_IP" value="true"/>
	<env name="RECEIVER_ORGNUMMER" value="991825827" />
	<argument>-jar</argument>
	<argument>-Dapplication.moveUrl=</argument>
	<argument>-Dapplication.inputDirectory=</argument>
	<argument>-Dapplication.orgnummer=</argument>
    <argument>-Dserver.port=</argument>
	<argument>-Dapplication.senderId=</argument>
	<argument>-Dspring.mail.host=</argument>
	<argument>-Dspring.mail.port</argument>
	<argument>-Dspring.mail.username=</argument>
	<argument>-Dspring.mail.password=</argument>
	<argument>sender-2.0.1.jar</argument>
	<logpath>%BASE%/logs</logpath>
	<executable>javaw</executable>
</service>

Om du opplever problemer med at Tomcat port 7000 allerede er i bruk ved oppstart av flere klienter så kan en sette følgende i einnsyn-klient.xml filen:

<argument>-Dmanagement.enabled.health=false</argument>
<argument>-Dmanagement.server.port=</argument>

Sørg for at -Dmanagement.server.port= er satt til samme port som -Dserver.port=.


Hvordan skru av mottak av innsynskrav

En kan skru av mottak av innsynskrav på en gitt eInnsyn-klient. Vi anbefaler å skru det av på alle untatt én eInnsyn-klient ved å legge inn følgende i einnsyn-klient.xml filen:

<argument>-Dapplication.retrieveInnsynskrav=false</argument>