Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

endringsNummer

Term endringsNummer
Definisjon Et nummer som identifiserer en endring i et register.
Datatype long
Kilde DIFI
Kommentar Enhver endring i Kontakt- og reservasjonsregisteret tilordnes ett løpenummer som øker med en (1) for hver endring. Dette brukes for at virksomheter som vedlikeholder lokale kopier av registeret enkelt skal ha sporbarhet på alle endringer.

Xml eksempel

Eksempler på bruk av endringsNummer fra tjenesten HentEndringerForespoersel:

<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">
<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">