Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

fraEndringsNummer

Term fraEndringsNummer
Definisjon Et endringsNummer
Datatype long
Kilde DIFI
Kommentar Brukes i endringsforespørsler for å hente alle endringer fra og med et bestemt endringsNummer.

Xml eksempel

<ns:HentEndringerForespoersel fraEndringsNummer="1001">