Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

senesteEndringsNummer

Term senesteEndringsNummer
Definisjon Et endringsNummer
Datatype long
Kilde DIFI
Kommentar Beskriver siste endringsnummer i et register. Kan sammenlignes med tilEndringsNummer for å vite om det finnes flere endringer i registeret.

Xml eksempel

<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">