Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

status

Term status
Definisjon status gir en tekstlig beskrivelse av tilstand
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar status blir brukt i ulike klasser og i hver klasse er status definert med egne kodeverk spesifikk for den enkelte klassen.

Xml eksempel

<ns2:status>AKTIV</ns2:status>